Centrum Medyczne Karpacz

      

ODDZIAŁY SZPITALNE, ODDZIAŁY REHABILITACYJNE, PORADNIE
ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

883 358 135, 883 358 138
kontakt@cmkarpacz.pl

Zarząd Centrum Medycznego Karpacz S.A., wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000094508 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6112426842, kapitał zakładowy 902490 zł opłacony w całości, informuje, że:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medycznego Karpacz S.A. z siedzibą w Karpaczu w dniu 27 czerwca 2018r. podjęło uchwałę o podziale zysku osiągniętego w roku 2017r., przeznaczając na dywidendę dla Akcjonariuszy kwotę 800 003,24 zł (słownie: osiemset tysięcy trzy złote dwadzieścia cztery grosze), tj. 8,8644 zł (słownie: osiem złoty 8644/100) na jedną akcję.
  • Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 27 czerwca 2018r. (dzień dywidendy).
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medycznego Karpacz S.A. z siedzibą w Karpaczu ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok 2017 na dzień 17 lipca 2018r.

Ogłoszenie o sposobie wypłaty dywidendy za rok 2017

Dyspozycja o wypłacie dywidendy - osobiście przez Akcjonariusza

Dyspozycja o wypłacie dywidendy składana przez upoważnionego przedstawiciela współuprawnionych z akcji

Dyspozycja wypłaty dywidendy przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego

dzs

Nasi partnerzy

                   inter blue cmyk pos-nowe                        

                      compensa                             

ptwm       tuiteraz      logo Sport Support POZIOM     logo png

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

UWAGA: Strona www.cmkarpacz.pl wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Używając serwisu należącego do Centrum Medycznego Karpacz S.A. wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

CMK RGB bez tła

Nasze certyfikaty

Certyfikat ISO 9001

 

Certyfikat Akredytacyjny

 

  loga na www UE