Slide 1

Konto Pacjenta w Medycznym Portalu informacyjnym (MPI)

Od 17 maja zapraszamy do korzystania z nowego rozwiązania mającego na celu ułatwienie naszym Pacjentom dostępu do usług medycznych Centrum Medycznego Karpacz.
Rozwiązaniem tym jest Konto Pacjenta w Medycznym Portalu Informacyjnym (MPI).

Zachęcamy do założenia konta w systemie MPI, co pozwoli na:

 • internetową rejestrację na porady/teleporady w Przychodniach POZ oraz komercyjne wizyty lekarskie w poradniach specjalistycznych
 • zmianę terminów umówionych wizyt
 • dostęp do wyników badań laboratoryjnych
 • dostęp do wybranej dokumentacji medycznej

Aktualnie trwają prace dotyczące możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ.

Nowe rozwiązania systemu MPI to przede wszystkim:

 • oszczędność czasu
 • łatwy dostęp do rejestracji na wizyty lekarskie
 • szybki dostęp do wyników badań laboratoryjnych

Więcej informacji na ten temat oraz instrukcja założenie Konta Pacjenta znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.cmkarpacz.pl/konto-pacjenta-mpi.

Pomoc przy zakładaniu konta można uzyskać w placówkach Centrum:

 • Centrum Medyczne Karpacz SA, ul. Myśliwska 13, Karpacz, tel. +48 883 358 135, 883 358 138
 • Przychodnia POZ Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 71, Karpacz, tel. +48 883 358 171, 883 358 172
 • Przychodnia POZ ORLE, ul. Cieplicka 83a, Jelenia Góra, tel. +48 883 358 201, 883 358 210
 • Poradnie MEDICTA, ul. Wolności 140, Jelenia Góra, tel. +48 883 358 100, 883 358 110

Podziękowania dla darczyńców

W imieniu Zarządu, wszystkich Pracowników i Pacjentów Centrum Medycznego Karpacz składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom za okazaną empatię i wsparcie:

 • Urzędowi Miasta Karpacz – za nieodpłatne przekazanie płynów do dezynfekcji.

Otrzymane środki ochrony przeznaczone zostały dla personelu medycznego zwiększając poziom bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników Centrum Medycznego Karpacz w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

 • Fundacji Oddech Życia – za nieodpłatne przekazanie sprzętu do rehabilitacji (2 nowe rowery stacjonarne, nowe piłki rehabilitacyjne, gumy do ćwiczeń) oraz środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne, preparaty do dezynfekcji).

Otrzymane przedmioty przeznaczone zostały dla pacjentów z mukowiscydozą przebywających w Centrum Medycznym Karpacz.

 • Asseco Poland Spółka Akcyjna – za nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych dla całego personelu Centrum Medycznego Karpacz

Serdecznie dziękujemy!

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych w MEDICTA Jelenia Góra

Informujemy, że od dnia 9 marca w MEDICTA, Jelenia Góra, ul. Wolności 140 wznawia działalność Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych. W ramach poradni będzie przyjmował lek. med. Maciej Suchecki - specjalista laryngolog. Konsultacje będą realizowane odpłatnie.
Informacja i rejestracja pod nr tel. 883 358 100 lub 883 358 110.

Certyfikat ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2019r. w Centrum Medycznym Karpacz SA został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification audyt recertyfikacyjny na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015, w wyniku którego Centrum otrzymało rekomendację do przyznania certyfikatu w zakresie:

Świadczenia usług medycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie alergologii, pulmonologii, laryngologii, kardiologii, gastroenterologii, okulistyki oraz rehabilitacji leczniczej, diagnostyki medycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

Otrzymanie certyfikatu jest dla Centrum potwierdzeniem realizacji postawionych sobie celów, a w szczególności dbania o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawę warunków pobytu i bezpieczeństwa pacjentów i opiekunów, a także poprawę warunków pracy personelu.

Centrum otrzymało certyfikat ISO już po raz kolejny. Pierwszy audyt ceryfikacyjny został przeprowadzony w szpitalu w 2003r. Od tej pory w Centrum odbywają się regularne audyty. Certyfikat ISO nie jest jedynym certyfikatem potwierdzającym dobrą jakość usług medycznych i procedur stosowanych w Centrum. Szpital posiada także Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia.

Centrum stale prowadzi działania mające na celu poprawę jakości swoich usług co przekłada się na zadowolenie pacjenta.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Informujemy, że Centrum Medyczne Karpacz S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie E-zdrowia w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

Cele projektu:
• wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówce
• wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji pacjenta (MPI)

Dofinansowanie projektu z UE:  891 451,34 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźść tutaj.

Certyfikat Akredytacyjny dla Centrum

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Karpacz SA po raz kolejny uzyskało akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza spełnienie przez naszą placówkę standardów jakości obowiązujących w lecznictwie szpitalnym.

W wyniku przeprowadzonej wizyty oraz oceny punktowej dokonanej przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia - Centrum uzyskało wynik 86% spełnienia wszystkich standardów akredytacyjnych. 

Akredytacja to niezależna metoda potwierdzająca wysoką jakość świadczeń medycznych. Nasze działania na rzecz podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług zostały podjęte już w 1997r. i trwają nieprzerwanie do dziś. Dlatego też, Centrum Medyczne Karpacz od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród Pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, mając na uwadze, że jest to proces ciągły, wymagający stałego doskonalenia.

Wysoka jakość usług podnosi rangę Centrum, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu Pacjenta, ponieważ Pacjent w akredytowanej placówce - dzięki fachowemu i profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego - powinien czuć się bezpiecznie.

Uzyskanie statusu szpitala akredytowanego zobowiązuje nas od dalszej pracy na rzecz podnoszenia jakości naszych usług, co zostanie ponownie oceniona podczas kolejnej wizyty, która odbędzie się w 2020 roku.

Nasze certyfikaty

Nasi partnerzy

Fundusze Europejskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamknij menu
Wróć na początek strony