Seks po zawale

Aktywność seksualna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przebyty zawał mięśnia sercowego nie oznacza całkowitego zakończenia aktywności seksualnej.

Powrót do aktywności seksualnej po zawale

Po zawale mięśnia sercowego - niepowikłanym istotną niewydolnością serca - powrót do aktywności seksualnej jest możliwy już po tygodniu czasu. Nie należy zapominać, iż seks jest takim samym wysiłkiem fizycznym dla organizmu jak bieg lub wchodzenie po schodach. Stąd odwołując się do tego porównania – pierwszy bieg powinien być bardziej truchtem, a wchodzenie po schodach spokojnym marszem.

Inny problem to działania uboczne leków stosowanych w leczeniu choroby wieńcowej i chorób współtowarzyszących jak np. nadciśnienie tętnicze. Należy pamiętać, że wiele z nich, zwłaszcza leki z grupy beta-blokerów, może negatywnie wpływać nie tylko na popęd seksualny, ale i na erekcję. Nie należy unikać tego tematu w czasie rozmowy z lekarzem. Należy koniecznie o tym powiedzieć, gdyż często zmiana leku powoduje ustąpienie dolegliwości.

W przypadku zawału mięśnia sercowego powikłanego istotnym pogorszeniem funkcji mięśnia serca - powrót do życia seksualnego powinien przebiegać odpowiednio wolniej, około 4 tygodnia po wyjściu ze szpitala. Pod uwagę należy wziąć zmianę dotychczasowych zwyczajów i pozycji, tak aby osoba po zawale była mniej czynna w czasie stosunku seksualnego. Czasami w ocenie potencjalnych możliwości osób po zawale jeśli chodzi o aktywność seksualną przydatne jest wykonanie próby wysiłkowej (ergometrii), która pozawala oszacować wielkość wysiłku, jaki dana osoba może wykonać i tym samym odpowiednio dostosować pozycję. 

Podejmując aktywność seksualną, należy pamiętać:

 • W początkowym okresie rekonwalescencji kardiologicznej nie należy dążyć do odbywania pełnego stosunku
 • Kontakty seksualne powinny być ograniczone w czasie i odbywać się w pozycjach wygodnych dla chorego
 • Zredukowanie masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej wpływa korzystnie na sprawność seksualną
 • Nie należy podejmować aktywności seksualnej przez godzinę po gorącej kąpieli. Zamiast kąpieli wskazany jest szybki prysznic.
 • Należy unikać aktywności seksualnej w stanach zmęczenia (np. po całym dniu pracy zawodowej)
 • Temperatura w pomieszczeniu, w którym planowana jest aktywność seksualna, powinna być stała. Należy unikać zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury.
 • Przed aktywnością seksualną oraz po niej należy unikać spożywania alkoholu i palenia papierosów
 • Mężczyźni po przebytym zawale często potrzebują więcej czasu na osiągnięcie stanu pełnej erekcji.
 • W przypadku pojawienia się bólu podczas kontaktu seksualnego należy przerwać aktywność i odpocząć ok. 15 min.
 • Jeśli w czasie stosunków pojawiają się regularnie bóle wieńcowe, duszność lub zaburzenia rytmu serca, należy zmniejszyć częstość i intensywność kontaktów oraz powiadomić o tym lekarza prowadzącego
 • U pacjentów mających okresowe bóle wieńcowe lub zaburzenia rytmu przyjęcie bezpośrednio przed stosunkiem Nitrogliceryny może wyeliminować potencjalne dolegliwości

NIE POZWÓL,

ABY NIELECZONE PROBLEMY ZE SPRAWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ

NISZCZYŁY WASZ ZWIĄZEK.

Na podstawie materiałów edukacyjnych firmy AstraZeneca „Nie zawal! Wybierz życie”