Informacje o Spółce

Centrum Medyczne Karpacz SA
poprzednio Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu SA

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
tel. 883 58 121,
www.cmkarpacz.pl, e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl

NIP: 611 24 26 842, Regon: 231093020
Kapitał Zakładowy: 902,490 zł opłacony w całości
KRS: 0000094508, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego

Centrum Medyczne Karpacz
ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

Santander Bank Polska S.A.
23 1090 1926 0000 0005 1410 6219

Zarząd Spółki

Marzena Burnos-Gąszczyk Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Monika Pakosz
  • Sylwia Chmielińska
  • Tomasz Górecki
  • Adam Słowikowski
  • Jerzy Obrzyński