Poradnia medycyny sportowej i rehabilitacji

Poradnia medycyny sportowej i rehabilitacji zajmuje się orzecznictwem sportowym dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, jak również konsultacją pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi schorzeniami narządu ruchu oraz kwalifikowaniem ich na odpowiedni rodzaj rehabilitacji. W ofercie posiadamy szeroki zakres rehabilitacji ambulatoryjnej oraz organizujemy dopasowane do potrzeb pacjenta pobyty rehabilitacyjne.

Zakres działania

 • kwalifikacja zawodników do poszczególnych dyscyplin sportu
 • orzecznictwo sportowe
 • udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej
 • kompleksowa opieka nad sportowcami łącznie z diagnostyką pourazową
 • konsultacje lekarza rehabilitacji
 • diagnostyka i profilaktyka schorzeń narządu ruchu
 • leczenie schorzeń narządu ruchu poprze dobór właściwych metod rehabilitacji
 • dopasowane do potrzeb pacjenta programy pobytów rehabilitacyjnych lub rehabilitacji ambulatoryjnej
 • USG narządu ruchu

Medycyna sportowa

W ramach Poradni medycyny sportowej i rehabilitacji przeprowadzamy kwalifikację zawodników do poszczególnych dyscyplin sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych oraz wydajemy orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, a w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Zakres koniecznych do przeprowadzenia badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych uzależniony jest od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, stanu zdrowia zawodnika oraz rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne). Badania przeprowadzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

 • Badania wstępne - przeprowadzane są u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia i mają na celu zakwalifikowanie zawodnika do poszczególnej dyscypliny sportu poprzez wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Badania okresowe – przeprowadzane są u zawodników sportowych co 6 miesięcy w celu wykrycia ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz dopuszczenia ich do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych. Wykonuje się je przed terminem ważności orzeczenia.
 • Badania kontrolne – wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazu, kontuzji lub zachorowania.

Większość niezbędnych badań dodatkowych wymaganych do orzecznictwa sportowego można przeprowadzić w ramach Centrum Medycznego Karpacz. Dysponujemy

Ponadto wykonujemy: USG, EKG, próby wysiłkowe na bieżni oraz Holter EKG.

Rehabilitacja

W ramach poradni konsultujemy pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi schorzeniami narządu ruchu oraz kwalifikujemy ich na odpowiedni rodzaj rehabilitacji. Przeprowadzamy diagnostykę pourazową oraz profilaktykę schorzeń narządu ruchu. Dobieramy właściwe programy rehabilitacji. Prowadzimy szeroki zakres rahabilitacji ambulatoryjnej oraz organizujemy dopasowane do potrzeb pacjenta pobyty rehabilitacyjne. Dysponujemy Oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych oraz Oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci.

Cennik usług medycznych i badań

Poradnia medycyny sportowej i rehabilitacji pracuje w pierwsze dwa pracujące czwartki miesiąca, w godzinach 15:15 - 17:00. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do niedzieli w godz. od 07:00 do 19:00

Rejestracji do poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie. Porady udzielane są odpłatnie. Wizyty umawiane są na konkretne godziny, co zapobiega kolejkom i skraca czas niezbędny do udzielenia świadczenia.

Kontakt i rejestracja

Poradnia medycyny sportowej i rehabilitacji 

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
Rejestracja tel.: +48 883 358 135, +48 883 358 138

Lekarz przyjmujący:

 • lek. med. Maciej Gajowski – specjalista rehabilitacji, lekarz z certyfikatem PTMS