Centrum Medyczne Karpacz - 70 lat tradycji

Centrum Medyczne Karpacz (dawniej Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu S.A.) jest ośrodkiem o wieloletniej tradycji, mającej swój początek w latach powojennych.

W ramach działalności ośrodka funkcjonuje osiem oddziałów szpitalnych, w tym wiodący na Dolnym Śląsku oddział rehabilitacji pulmonologicznej. Ponadto poradnie specjalistyczne, dział rehabilitacji, pracownia endoskopii, laboratorium analityczne oraz dwie przychodnie POZ (w Jeleniej Górze i w Karpaczu).

Poza podstawową specjalizacją, jaką jest pulmonologia i alergologia przez lata rozwinięto także inne specjalizacje: rehabilitację pulmonologiczną, kardiologiczną i ogólnoustrojową (dorosłych oraz dzieci), a także stworzono nowoczesną pracownię diagnostyki endoskopowej.

Centrum jest wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku w zakresie leczenia schorzeń pulmonologicznych i alergologicznych oraz jedynym w tej części Polski zajmującym się kompleksowym leczeniem mukowiscydozy. Specjalny zespół terapeutyczny ds. mukowiscydozy pod przewodnictwem doktor Ewy Pomarańskiej, w skład którego wchodzą specjaliści: pulmonolog, pediatra, gastroenterolog, laryngolog, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk i inni zajmuje się pacjentami z terenu całej Polski. Najmłodszy pacjent ma 2 miesiące, najstarszy 54 lata. Pod opieką Centrum pozostaje ok. 150 pacjentów z rozpoznaną mukowiscydozą. To właśnie pacjent oddziału pulmonologicznego karpaczańskiego szpitala – 17-letni wówczas Michał, jest pierwszym nastolatkiem z mukowiscydozą, u którego w marcu 2012 roku dokonano udanego przeszczepu płuc.

W Centrum prowadzone są specjalizacje i staże kierunkowe przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w alergologii i chorobach płuc. Od ponad dwudziestu lat Centrum organizuje sympozja naukowe, konferencje dotyczące aktualnych kierunków pulmonologii. W ostatnich lata współorganizatorem konferencji jest Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt z NFZ dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej. Spółka prowadzona jest przez Zarząd, którego Prezesem jest Marzena Burnos-Gąszczyk. Od września 2012 roku spółka prowadzi również Sudecki Dom Seniora „Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie.

Realizując swoją strategię rozwoju, firma planuje dalszy rozwój rehabilitacji. Centrum wprowadziło do swojej oferty komercyjnej turnusy terapeutyczne dla dzieci ze skoliozą i innymi wadami postawy. Mieszkańcy regionu mogą korzystać z terapii FITS oraz innych terapii także w trybie ambulatoryjnym.

Od 2009 roku Centrum Medyczne Karpacz organizuje turnusy odchudzające dla dzieci i młodzieży cieszące się coraz większym zainteresowaniem, a co najważniejsze dające konkretne efekty. Centrum jest także organizatorem turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON, a w tym roku wprowadził do swojej oferty turnusy rehabilitacyjne dedykowane specjalnie kobietom po mastektomii.

Centrum rozwija także swoją ofertę diagnostyczną, począwszy od badań laboratoryjnych, przez cieszącą się bardzo dobrą opinią pacjentów nowoczesną diagnostykę endoskopową (kolonoskopia, gastroskopia, bronchoskopia), na diagnostyce astmy i obturacyjnych bezdechów śródsennych kończąc.

Usługi świadczone w Centrum, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na leczenie pacjenta są realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w standardach wydanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz wymaganiami normy ISO 9001:2015, czego wyrazem jest posiadanie od wielu lat - akredytowanego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością.

Centrum Medyczne Karpacz chce być postrzegane jako nowoczesna, przyjazna pacjentowi placówka, dlatego firma stawia na jakość oferowanych usług oraz budowanie długofalowych relacji ze swoimi pacjentami. Fanpage Centrum Medycznego Karpacz na Facebooku ma już ponad 3 tys. sympatyków i prawie 300 obserwatorów na Instagramie, aby być jeszcze bliżej pacjenta. Firma stawia na nowoczesny marketing i PR, starając się na bieżąco dostosowywać do bieżących trendów.

Firma dokłada wszelkich starań, aby nowa marka Centrum Medyczne Karpacz S.A., która zastąpiła wcześniejszą Centrum Pulmonologii i Alergologii umacniała się w świadomości pacjentów, gdyż rozwój w innych dziedzinach medycyny jest wpisany w jej strategię działania.