Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Centrum Medycznego Karpacz S.A. jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Misja Centrum:
Pomagamy odzyskać radość życia pacjentom i ich rodzinom

 

Politykę Jakości realizujemy poprzez

 • stworzenie komfortowego otoczenia dla pacjenta
 • przewidywanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i zwiększenie dostępności do usług medycznych przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
 • świadczenie kompleksowych usług medycznych oraz opiekę nad pacjentem na poszczególnych etapach leczenia
 • ciągłe doskonalenie i stosowanie metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w oparciu o korzystanie z nowoczesnego sprzętu medycznego
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie wysokowykwalifikowanej kadry
 • monitorowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej szpitala
 • doskonalenie organizacji pracy w celu optymalnego wykorzystania zasobów personalnych, materialnych i finansowych
 • analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów i pracowników poprzez monitorowanie ich satysfakcji
 • stosowanie technologii i rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
 • obniżanie kosztów bez uszczerbku na jakości

Cele strategiczne Centrum

 • tworzenie stabilnej i nowoczesnej placówki realizującej świadczenia zdrowotne na najwyższym możliwym poziomie
 • kompleksowy rozwój w obszarze usług rehabilitacyjnych
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej i personelu pomocniczego
 • utrzymanie stabilności finansowej
 • rozwój nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury
 • doskonalenie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług

Dążąc do wypełnienia założeń Polityki Jakości Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością dla zapewnienia pacjentom jak najlepszych warunków leczenia i opieki.

Pracownicy Centrum są odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy oraz pozostają zobowiązani do realizacji Polityki Jakości i wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Centrum zapewnia warunki i niezbędne zasoby do realizacji założeń przyjętej Polityki Jakości. Ocena realizacji Polityki Jakości jest dokonywana podczas przeglądu zarządzania.