Albuminy - badanie

Charakterystyka badania poziomu albumin

Albumina, jako badanie przesiewowe oznaczana jest w przypadkach zaburzeń czynności wątroby lub chorób nerek, a także w ocenie stanu odżywienia, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych. Albumina stanowi ok. 60% białka całkowitego w surowicy. Jest syntetyzowana w wątrobie w ilości 15g/dobę, a czas jej półtrwania wynosi około 15-20 dni. Albumina jest odpowiedzialna za ciśnienie onkotyczne krwi, czyli za utrzymanie objętości krwi krążącej. Pełni funkcję białka buforującego oraz nośnikowego dla niektórych hormonów, kwasów tłuszczowych, bilirubiny, witamin i leków. Albumina jest rezerwą białkową organizmu wykorzystywaną, jako endogenne źródło aminokwasów do syntezy białek poza wątrobą.

Wskazania

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, chorób nerek, występowaniu obrzęków lub u pacjentów z gwałtowną zmianą ciężaru ciała, a także przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Albuminy - badanie krwi

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku

Przyjmuje się, że prawidłowy poziom albumin w surowicy wynosi osób dorosłych 35-50 g/l (3,5-5,0 g/dl)

Ciekawostka na temat albumin

Oznaczenie albuminy zleca się w ramach panelu wątrobowego mającego na celu ocenę czynności wątroby, łącznie z oznaczeniem kreatyniny i mocznika w celu oceny czynności nerek.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom albuminy zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.