AST - badanie, norma, interpretacja wyniku badania AST

Charakterystyka badania AST

Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania chorób wątroby. Aminotransferaza asparaginianowa (AST) jest enzymem występującym w tkankach organizmu, takich jak mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, nerki, mózg, trzustka, płuca oraz w erytrocytach i leukocytach. Największą aktywnością AST cechują się komórki wątroby i mięśni szkieletowych. Aktywność wzrasta w przypadku obumarcia lub uszkodzenia komórek spowodowanym niedotlenieniem lub działaniem toksyn, a nie zaburzenia funkcji narządu. Wzrost aktywności AST w osoczu, w skojarzeniu ze wzrostem aktywności ALT (aminotransferazy alaninowej), zawsze wskazuje na uszkodzenie komórek wątroby, jednakże w przypadku chorób wątroby AST wykazuje mniejszą czułość niż ALT.

Wskazania do wykonania oznaczenia AST

Wskazaniem do wykonania oznaczenia AST są choroby wątroby, dróg żółciowych, choroby mięśni szkieletowych. Warto sprawdzić poziom tego enzymu również w celach profilaktycznych, jak i w przypadku stosowania wielu leków (np. antybiotykoterapia, antykoncepcja, leki obniżające cholesterol, triglicerydy).

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania. W okresie dwóch tygodni przed badaniem należy zachować normalną dietę i stałą masę ciała. Zaleca się nie spożywać alkoholu 2-3 dni przed badaniem.

Przebieg badania AST

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku

Prawidłowa wartość AspAT nie przekracza 40 U/l. (Dla kobiet < 31 U/l, dla mężczyzn < 37 U/l.)

Ciekawostka na temat stężenia AST

Przewlekłe spożywanie alkoholu powoduje wzrost stężenia AST o ponad +260%!!

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom ast zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.