Białko CRP - wskazanie do badania, normy

Charakterystyka badania CRP

CRP (z angielskiego C-Reactive Protein) znane również, jako białko C-reaktywne lub jako białko ostrej fazy. To parametr biochemiczny krwi - badanie polega na oznaczeniu poziomu tej glikoproteiny w surowicy krwi (do badania pobiera się krew żylną, podobnie jak przy morfologii krwi obwodowej). Oznaczenie poziomu CRP wykorzystywane jest do diagnostyki ostrych infekcji (również do różnicowania między podłożem wirusowym a bakteryjnym), pozwala ustalić, czy gdzieś w organizmie toczy się stan zapalny, umożliwia monitorowanie choroby i skuteczności prowadzonego leczenia. Reakcja ostrej fazy jest to niespecyficzny, wczesny odczyn organizmu na działanie takich czynników, jak: zakażenie bakteryjne, zapalenie, uraz mechaniczny lub termiczny, rozwój nowotworu czy niedokrwienie tkanek prowadzące do martwicy, a także zabiegi operacyjne. CRP ma tu zasadnicze znaczenie - razem z innymi białkami osocza bierze udział w przywracaniu równowagi wewnątrzustrojowej, dlatego jest jednym z najlepszych niespecyficznych biochemicznych markerów wielu stanów patologicznych.

Wskazania do badania białka CRP

Wskazaniem do wykonania badania jest: rozpoznawanie i monitorowanie przebiegu ostrych zakażeń, posocznica noworodków, orientacyjne różnicowanie infekcji bakteryjnej z wirusową, ocena aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Badanie wykonuje się w celu stwierdzenia, czy w organizmie toczy się stan zapalny, a także do oceny prowadzonego leczenia.

Jak się przygotować do badania CRP?

Badanie to można wykonać o każdej porze, ze względu na swoją specyfikę nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni, stopy, lub opuszka palca.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

CRP - normy, interpretacja wyniku

Wynik uzyskujemy tego samego dnia (PILNE), w zależności od potrzeb można wykonać to badanie w trybie CITO (do 1 godziny). Prawidłowe stężenie CRP w surowicy krwi wynosi mniej niż 5 mg/l.

Ciekawostka

Niektóre składniki krwi wykazują znaczną zmienność na dużej wysokości, w porównaniu do ich zawartości obserwowanej na poziomie morza. Istotny wzrost zaobserwowano na przykład dla białka CRP (do 65% na wysokości 3600m). Adaptacja do wysokości trwa kilka tygodni, natomiast powrót do wartości typowych dla „poziomu morza” zaledwie kilka dni.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom crp zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.