Bilirubina bezpośrednia (sprzężona, związana)

Co to jest bilirubina bezpośrednia?

Bilirubina związana (sprzężona, bezpośrednia) jest frakcją bilirubiny, która uległa estryfikacji w hepatocytach pod wpływem transferazy glukuronowej. W odróżnieniu od bilirubiny wolnej jest rozpuszczalna w wodzie. Fizjologicznie jest wydalana do żółci. W jelicie pod wpływem enzymów bakteryjnych podlega dalszym przemianom do urobilinogenu i sterkobiliny. Urobilinogen ulega częściowemu wchłanianiu do krążenia wrotnego.

Wskazania do badania stężenia bilirubiny związanej (bezpośredniej)

Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej) w krwi, przydatny w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek.

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku

U zdrowych osób dorosłych normy bilirubiny bezpośredniej (sprzężonej) powinny wynieść od 0,1 do 0,3 mg/dl (1,7–5,1 µmol/l)

Ciekawostka

Wraz ze wzrostem poziomu bilirubiny uwidacznia się zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom bilirubiny bezpośredniej zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.