Cholesterol LDL

Charakterystyka badania

LDL to lipoproteiny o niskiej gęstości zwane potocznie „złym cholesterolem”, które transportują cholesterol do komórek. Bardzo łatwo utleniają się i osadzają się w ściankach tętnic, co zapoczątkowuje zmiany miażdżycowe. Stanowi to problem, szczególnie u starszych osób, gdyż gromadzenie się cholesterolu i narastanie blaszek miażdżycowych powoduje stopniowe zwężanie średnic naczyń krwionośnych, co w końcu może doprowadzić do ich całkowitego zamknięcia. Niedrożność naczyń skutkuje niedotlenieniem tkanek, zawałem serca lub udarem mózgu.

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania. W okresie dwóch tygodni przed badaniem należy zachować normalną dietę i stałą masę ciała.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Wskazania

Wskazaniami do wykonania badania są: profilaktyka, ocena ryzyka miażdżycy oraz kontrola leczenia zaburzeń lipidowych.

Interpretacja wyniku

Zawartość frakcji cholesterolu LDL powinna być niższa niż 100 mg/dl (czyli mniej niż 2,6 mmol/l). Pamiętajmy jednak, że wartości te ulegają zmianie, w zależności od schorzenia i choroby podstawowej pacjenta (np. wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Ciekawostka

Wiecie, że poziom LDL można oznaczać bezpośrednio z badanej próbki, jak i uzyskać ten wynik z wyliczeń? Wystarczy tylko oznaczyć poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów, podstawić do wzoru i wynik LDL gotowy. Oczywiści ten model ma swoje ograniczenia, nadal jednak jest szeroko stosowany.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie: twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom cholesterolu LDL zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań