Dehydrogenaza mleczanowa (badanie LDH)

Charakterystyka badania

Dehydrogenaza mleczanowa jest enzymem występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu, a jej stężenie jest najwyższe w komórkach o wysokim metabolizmie energetycznym: w komórkach mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, wątroby, mózgu, w erytrocytach i leukocytach. Ze względu na różnice w budowie cząsteczkowej wyróżnia się pięć izoenzymów LDH, oznaczonych, jako LDH 1-5. Nawet nieduże uszkodzenie komórek (tkanek) prowadzi do istotnego wzrostu aktywności LDH w krwi i zmiany proporcji jej izoenzymów.

Wskazania do wykonania badania LDH

Badanie poziomu LDH jest bardzo pomocne podczas diagnozowania przyczyny i miejsca uszkodzenia tkanek.
Badanie dehydrogenazy mleczanowej LDH należy wykonać, gdy:

  • występuje podejrzenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego (białaczki), złośliwej niedokrwistości hemolitycznej, uszkodzenia komórek mięśnia sercowego (zawał, zapalenie, niewydolność).
  • w przypadku choroby dróg żółciowych (uszkodzenie hepatocytów w wyniku zapalenia, działania toksyn lub nowotworów).
  • w przypadku uszkodzenia mięśni szkieletowych (miopatie).
  • występuje podejrzenie choroby nowotworowej, chorób płuc.

Jak się przygotować do badania LDH?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku dehydrogenazy mleczanowej LDH

Prawidłowy poziom LDH w surowicy krwi osób dorosłych wynosi około 120 – 240 U/l. Wyjątek stanowią kobiety ciężarne, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży aktywność enzymu rośnie i w momencie porodu może przekraczać normę 2- lub 3-krotnie. Aktywność dehydrogenazy mleczanowej jest znacząco wyższa u dzieci do 2-3 roku życia.

Jak zmniejszyć podwyższone LDH?

W przypadku zdiagnozowania za wysokiego stężenia LDH należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci dalsze kroki postępowania. Dehydrogenaza mleczanowa jest sygnałem uszkodzenia tkanek, jej poziom może się obniżyć jedynie na skutek wyleczenia choroby podstawowej. U osób cierpiących na choroby przewlekłe podwyższony poziom LDH może natomiast utrzymywać się przez dłuższy czas.

Badanie aktywności dehydrogenazy mleczanowej LDH - co warto wiedzieć?

Cząsteczka LDH składa się z dwóch różnych podjednostek – H ("sercowej") i M ("mięśniowej"), co daje możliwość występowania w postaci pięciu izoenzymów o następującej budowie:

  • LDH1 – HHHH, występuje głównie w komórkach mięśnia sercowego
  • LDH2 – HHHM, obecna w sercu, erytrocytach, mózgu
  • LDH3 – HHMM, obecna w komórkach mózgu, nerki, leukocytach
  • LDH4 – HMMM, obecna w wątrobie i mięśniach
  • LDH5 – MMMM, obecna głównie w mięśniach, ale też w wątrobie

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom ldh zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.