Kinaza kreatynowa (CK, fosfokinaza kreatynowa, CPK)

Kinaza kreatynowa - charakterystyka badania

Kinaza kreatynowa jest zlokalizowana głównie w mięśniach prążkowanych, mięśniu sercowym i mózgu, jej wzrost może wystąpić po wysiłku. Osoby z dużą masą mięśniową mają wyższą aktywność CK we krwi w porównaniu do osób o małej masie mięśniowej. Aktywność CK może być mniejsza we wczesnej ciąży. Oznaczenie poziomu CK jest, więc bardzo czułe i jednocześnie mało swoiste (wzrost stężenie następuje w wielu sytuacjach, niekoniecznie chorobowych). Badanie jest natomiast bardzo wygodne przy monitorowaniu leczenie zdiagnozowanych wcześniej chorób. Pojedynczy wynik ma charakter poglądowy i nie może stanowić o rozpoznaniu choroby. Zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Wskazania

Diagnostyka chorób mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego. Oznaczana jest u sportowców, aby określić ich „przyzwyczajenie” do wysiłku.

Jak się przygotować do badania?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania kinazy kreatynowej

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku

  • Mężczyźni: 55-370 U/I
  • Kobiety: 40-285 U/l

Ciekawostka

Aktywność CK u sportowców zależy od wytrenowania organizmu. Im mniejsze przyzwyczajenie do wysiłku, tym bardziej nasilony jest wzrost CK.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom ck zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.