Odczyn Waalera-Rosego (OWR)

Charakterystyka badania

Odczyn Waalera-Rosego to nieswoisty odczyn serologiczny opierający się na mechanizmie hemaglutynacji, (czyli zlepiania się krwinek czerwonych). Materiałem do badania najczęściej jest surowica krwi pobrana od pacjenta. Odczyn ten służy wykrywaniu czynnika reumatoidalnego (RF). Jeżeli w materiale pobranym od pacjenta, znajduje się czynnik reumatoidalny, dojdzie do zlepiania (hemaglutynacji) krwinek. Taki wynik testu określany jest, jako dodatni i potwierdza obecność czynnika reumatoidalnego we krwi lub innych płynach pobranych od pacjenta. Odczyn Waalera-Rosego wykonuje się, aby wykryć obecność czynnika reumatoidalnego (RF) u osób z podejrzeniem choroby autoimmunologicznej, w celu potwierdzenia diagnozy. Czynnik reumatoidalny występuje u około 80 - 85% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jego brak nie wyklucza jednak rozpoznania RZS, podobnie jak jego obecność nie jest równoznaczna z rozpoznaniem RZS. W przypadku rozpoznania RZS miano czynnika reumatoidalnego koreluje z aktywnością choroby i jest czynnikiem rokowniczym.

Odczyn Waalera Rosego. Wskazania do badania

Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz innych chorób autoimmunizacyjnych.

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Interpretacja wyniku

Wynik podawany jest w formie jakościowej (dodatni lub ujemny), czasem zdarza się wynik wątpliwy, takie badanie należy powtórzyć.

Ciekawostka

Nazwa odczyn Waalera–Rosego pochodzi od nazwisk dwóch badaczy - Erica Waalera oraz H. M. Rosego, którzy opracowali to badanie. Częstość występowania czynnika RF wzrasta z wiekiem

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom owr zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.