RF (czynnik reumatoidalny)

Czynnik reumatoidalny RF - co to jest?

Czynnik reumatoidalny RF to autoprzeciwciało, czyli przeciwciało atakujące własne komórki. Obecność czynnika reumatoidalnego jest pomocna w diagnostyce, jeśli występuje w klasie IgM. W tej klasie immunoglobulin RF występuje najczęściej (około 85%). Czynnik RF znacznie rzadziej występuje w klasach IgG, IgA czy IgE, w których nie ma znaczenia diagnostycznego.

Badanie czynnika reumatoidalnego RF

Szacuje się, że wyniki badań dość często są fałszywie dodatnie. Na błędny wynik mogą wpłynąć liczne sczepienia, lipemia, nieprawidłowo przeprowadzone badanie czy niektóre leki. W związku z powyższym dla pewności zaleca się powtórzenie badań. Wynik badania jest ujemny w czasie remisji choroby oraz w przypadku nieaktywnej postaci choroby.

Badanie czynnika reumatoidalnego jest badaniem ważnym. Nie umożliwia dokładnego potwierdzenia istnienia reumatoidalnego zapalenia stawów, jednak przy jego zdiagnozowaniu, oznaczenie poziomu czynnika reumatoidalnego, pozwala na oszacowanie aktywności choroby, a także czynnik RF jest w tym przypadku czynnikiem rokowniczym.

Wskazania do badania czynnika reumatoidalnego

Badanie stosuje się przy diagnozie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Także jest wykonywane przy rozpoznaniu zespołu Sjögrena, który objawia się między innymi zapaleniem stawów. U większości osób cierpiących na te choroby poziom czynnika reumatoidalnego jest podwyższony. Oznaczenie czynnika reumatoidalnego we krwi zalecane jest przy dolegliwościach charakterystycznych dla tych chorób.

Jak się przygotować do badania?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Jaki powinien być prawidłowy wynik RF?

0-18 IU/ml

Ciekawostka na temat czynnika reumatoidalnego

Poziom czynnika reumatoidalnego wzrasta wraz z wiekiem u ludzi zdrowych. Czynnik reumatoidalny można również oznaczyć łącznie z innymi badaniami w kierunku chorób autoimmunizacyjnych, takimi jak ANA (przeciwciała przeciwjądrowe), oznaczeniami markerów stanów zapalnych, takich jak CRP (białko C-reaktywe) i OB (opad krwinek czerwonych) oraz wraz z morfologią krwi w celu oceny liczby krwinek czerwonych w organizmie, warto też oznaczyć poziom przeciwciał anty-CCP (obecne są nawet na kilka lat przed pojawieniem się objawów RZS)

Pamiętaj jednak drogi pacjencie, twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom RF zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.