Morfologia krwi

Charakterystyka badania

Morfologia krwi to jedno z podstawowych i najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Dzięki niemu można określić ogólny stan zdrowia badanego, wykryć ewentualne zakażenia i inne stany chorobowe. Badanie jest proste i polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi (najczęściej z żyły w zgięciu łokcia lub opuszka palca).

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania, np. po obfitym posiłku wzrasta poziom białych krwinek (WBC). Jeśli badany przyjmuje od dłuższego czasu leki, powinien o tym poinformować lekarza lub pielęgniarkę, gdyż może to mieć wpływ na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni, stopy, lub opuszka palca.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Morfologia krwi - jak czytać wyniki?

Wyniki morfologii krwi najczęściej otrzymuje się w postaci wydruku komputerowego, na którym podane są wartości uzyskane z badanej próbki oraz zakres normy dla danego parametru. Trzeba sprawdzić, czy otrzymane wartości mieszczą się w przedziale referencyjnym. Dla ułatwienia interpretacji wyników podajemy rozwinięcie symboli:

 • WBC - krwinki białe, czyli leukocyty
 • RBC - czerwone krwinki, czyli erytrocyty
 • HGB - hemoglobina
 • MCV - średnia objętość czerwonej krwinki
 • RDW - rozkład objętości krwinek czerwonych
 • HCT - hematokryt
 • MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince
 • MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince
 • PLT - płytki krwi, czyli trombocyty
 • LYMPH %- limfocyty (odsetek procentowy)
 • EOS% - eozynofile, czyli leukocyty kwasochłonne (odsetek procentowy)
 • BASO% - bazofile, czyli leukocyty zasadochłonne (odsetek procentowy)
 • NEUT% - neutrofile, czyli leukocyty obojętnochłonne (odsetek procentowy)
 • MONO %- monocyty (odsetek procentowy)
 • LYMPH #- limfocyty (liczba bezwzględna limfocytów)
 • EOS#- eozynofile, czyli leukocyty kwasochłonne (liczba bezwzględna eozynofili)
 • BASO# - bazofile, czyli leukocyty zasadochłonne (liczba bezwzględna bazofili)
 • NEUT# - neutrofile, czyli leukocyty obojętnochłonne (liczba bezwzględna neutrofili)
 • MONO #- monocyty (liczba bezwzględna monocytów)

Ciekawostka

Jeśli dodacie sobie wszystkie # czyli LYMPH# + EOS# + BASO# + NEUT# + MONO# otrzymacie całkowitą liczbę krwinek białych czyli WBC Waszego wyniku.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie! Twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Morfologia zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.

Najczęściej pojawiające się pytania

Ile kosztuje morfologia krwi?

Podstawowe badanie laboratoryjne nie jest drogie. Waha się w granicach 10-20zł. Badanie morfologii krwi jest refundowane również przez NFZ. Należy wówczas otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego.

Morfologia krwi obwodowej - co to jest?

Morfologia krwi obwodowej jest badaniem, dzięki któremu można ocenić najważniejsze parametry dotyczące elementów morfotycznych krwi, czyli erytrocytów (czerwonych krwinek), leukocytów (białych krwinek) i trombocytów (płytek krwi).

Pełna morfologia krwi - co zawiera?

Pełna morfologia krwi (hemogram) to badanie krwi, które służy do oceny ogólnego stanu zdrowia. Może być również wskaźnikiem diagnostycznym wielu różnych chorób, w tym niedokrwistości, stanów zapalnych, białaczki czy zaburzeń wrodzonych.

Pełna morfologia zawiera badanie: leukocytów, płytek krwi, erytrocytów, hematokrytu i hemoglobiny, opis parametrów czerwonokrwinkowych (MCV, MCH, MCHC) oraz płytkowych (MPV, PDW i pct), granulocytów, limfocytów, eozynofilów, bazofilów.

Czy morfologia krwi wykryje raka?

Morfologia krwi obwodowej pozwala wykryć nowotwory krwi we wczesnym stadium.