Płytki krwi na cytrynian

Charakterystyka badania

Antykoagulant używany do badań hematologicznych (EDTAK3 lub EDTAK2) może u pewnego odsetka pacjentów powodować łączenie się płytek w agregaty, które nie są zliczane przez analizator i dochodzi do fałszywego zaniżania liczby krwinek płytkowych. W przypadkach małopłytkowości u pacjentów bez cech skazy małopłytkowej należy wykluczyć pseudotrombocytopenię, pobierając krew na inny antykoagulant (cytrynian).

Płytki na cytrynian - wskazania

Ocena liczby płytek, jeśli w badaniu podstawowym, jakim jest morfologia krwi ich poziom jest znacznie obniżony.

Jak się przygotować do badania?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania.

Przebieg badania

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie
pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Płytki krwi na cytrynian. Interpretacja wyniku

Wynik interpretuje lekarz, mając do dyspozycji pozostałe wyniki.

Ciekawostka dotycząca płytek krwi na cytrynian

W przypadku występowania małopłytkowości rzekomej, w próbce krwi pobranej na EDTA liczba płytek jest obniżona (zwykle wartość płytek około 60 – 70 tys./ul) . W preparatach mikroskopowych stwierdza się liczne agregaty płytek krwi. Po pobraniu krwi do probówki z cytrynianem sodu lub heparynę liczba płytek jest prawidłowa, natomiast w rozmazie krwinki płytkowe nie tworzą agregatów. Dlatego też zawsze w przypadkach obniżonej liczby płytek, szczególnie u pacjentów bez cech skazy skórno – śluzówkowej należy w pierwszej kolejności ją wykluczyć.

Pamiętaj, że twój wynik powinien być zainterpretowany przez lekarza. Poziom plt na cytrynian zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań.