Cholesterol HDL - badanie, normy

Cholesterol HDL - Charakterystyka badania

HDL, czyli tzw. dobry cholesterol, jest alfa-lipoproteiną o dużej gęstości. W rzeczywistości HDL nie jest rodzajem cholesterolu, a jedynie jego frakcją. Odpowiada za usuwanie cholesterolu z tkanek obwodowych, ze ścian naczyń oraz innych frakcji lipidowych takich jak VLDL czy chylomikrony, a tym samym zapobieganiu miażdżycy. Po usunięciu ze ścian naczyń cholesterol transportowany jest do wątroby, gdzie jest rozkładany, a następnie usuwany z organizmu w postaci żółci. Dla organizmu ludzkiego najkorzystniejszy jest wysoki poziom HDL przy jednoczesnym niskim poziomie LDL. Wraz ze wzrostem HDL spada ryzyko chorób wieńcowych. Wyższy poziom HDL niż pożądany uważa się za bardzo zdrowy, ponieważ pełni on funkcję ochronną i zabezpiecza przed chorobami serca. Analogicznie każdy niższy poziom HDL od pożądanego stwarza zagrożenie występowania chorób wieńcowych.

Jak się przygotować?

Podstawowe badanie krwi wykonuje się rano i na czczo. Wcześniejsze zjedzenie posiłku mogłoby wpłynąć na wynik badania. W okresie dwóch tygodni przed badaniem należy zachować normalną dietę i stałą masę ciała.

Przebieg badania Cholesterolu HDL

Badanie jest proste i szybkie. Krew pobierana jest najczęściej z żyły w zgięciu łokciowym, rzadziej na grzbiecie dłoni lub stopy.

Na rękę zakładana jest opaska (staza). Ucisk ma spowodować napełnienie żył, co ułatwi pobranie krwi. Pielęgniarka może również, poprosić badanego o kilkukrotne zaciśnięcie ręki w pięść i jej rozluźnienie.

Miejsce wkłucia przed pobraniem zostanie zdezynfekowane. Krew pobiera się do sterylnej probówki systemu zamkniętego, próżniowego (zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej krew). Najczęściej pobiera się około 2-3 ml krwi, co jest wartością w żaden sposób niezagrażającą zdrowiu człowieka.

Po wyjęciu igły miejsce nakłucia należy ucisnąć gazikiem, aby zatamować krwawienie, po czym zostanie ono zabezpieczone plastrem z opatrunkiem. Nie zaleca się zginania ręki, gdyż może to spowodować powstanie krwiaka w okolicy nakłucia!

Wskazania

Wskazaniem do wykonania badania są: profilaktyka, ocena ryzyka miażdżycy oraz kontrola leczenia zaburzeń lipidowych. Stężenie frakcji HDL jest oznaczane przy okazji badania stężenia całkowitego cholesterolu w surowicy krwi.

Cholesterol HDL - norma i interpretacja wyniku

Zawartość frakcji cholesterolu HDL powinna być wyższa niż 40 mg/dl (czyli powyżej 0,9 mmol/l) dla mężczyzn i wyższa niż 45 mg/dl (czyli powyżej 1,2 mmol/l) dla kobiet.

Ciekawostka na temat cholesterolu LDL, HDL

Na poziom cholesterolu LDL, HDL i cholesterolu całkowitego mogą mieć wpływ czynniki dziedziczne.

Pamiętaj jednak drogi pacjencie: twój wynik powinien zawsze zinterpretować lekarz. Poziom cholesterolu HDL zazwyczaj stanowi jeden z wielu elementów badań


Przeczytaj także garść wskazówek, jak obniżyć cholesterol domowymi sposobami. Informację tę znajdziesz na naszym blogu